Regulamin i umowa korzystania z karty paliwowej - eforex.pl

http://www.eforex.pl/firmowa-karta-paliwowa-46.html
Zamówienia:

Dla kogo jest przeznaczony produkt

Regulamin i umowa korzystania z karty paliwowej przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy posiadają własną flotę pojazdów i dodatkowo posiadają karty paliwowe, w którejś z sieci - Shell, BP , Orlen, Lotos.

Oprócz regulaminu otrzymasz również umowę o korzystanie z telefonu służbowego, która jest integralną częścią regulaminu.

Dlaczego warto wprowadzić regulamin

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje związane z transakcjami, jakie pracownik może wykonać za pośrednictwem kart typu euroShell , BP PLUS czy też Orlen FLOTA. Dzięki temu pracownicy nie będą mogli nadużywać kart paliwowych.

Integralną częścią do Regulaminu i umowy korzystania z kart paliwowych jest regulamin wydany przez dostawcę kart, w którym znajdują się szczegółowe informacje związane z limitem karty, możliwości transakcji, itp.

Co zawiera produkt

Regulamin jest gotowym produktem. Należy dokonać jedynie edycji firmy (dopisać nazwę), wydrukować i zatwierdzić do stosowania. Po tej czynności nie pozostaje nic innego jak zapoznać pracowników z regulaminem.

Oprócz regulaminu otrzymasz również umowę o korzystanie z karty paliwowej, która jest integralną częścią regulaminu.

Przykładowa tresć dokumentów

W celu zapoznania się z dokumentami prezentujemy po 2 paragrafy z dokumentów:


REGULAMIN KORZYSTANIA Z FIRMOWEJ KARTY PALIWOWEJ

§ 4

Za pomocą Karty można dokonywać wyłącznie Transakcji związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, przy których wykorzystany jest Pojazd Służbowy

§ 5

1. Kartę przyznaje się na czas oznaczony.
2. Wypowiedzenie stosunku pracy lub przeniesienie na stanowisko nie uprawniające do korzystania z Karty powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu Karty.UMOWA O KORZYSTANIE Z FIRMOWEJ KARTY PALIWOWEJ

§ 1

1. Pracodawca powierza Użytkownikowi Karty prawo dysponowania środkami pieniężnymi w formie Karty Paliwowej o nazwie ... Nr ...
2. Użytkownik oświadcza, iż zgodnie z ogólnym regulaminem korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz szczegółowym regulaminem, przyjmuje pełną odpowiedzialność majątkową za powierzone mu zaliczkowo środki pieniężne, o których mowa w ust. 1 i zobowiązuje się do zwrotu i wyliczenia się z powierzonego mienia.

§ 2

1. Użytkownik zobowiązuje się do rozliczenia z powierzonych mu środków pieniężnych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.


Zamówienia: