Instrukcja kasowa

http://www.eforex.pl/instrukcja-kasowa-36.html
Zamówienia:

Instrukcja kasowa

Instrukcja kasowa jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem MSWiA.


Instrukcja kasowa zawiera:

- Informacje o pomieszczeniu kasowym (rodzaj zabezpieczenia i przygotowania pomieszczenia kasowego)
- Ochronę kasy
- Wysokość pogotowia kasowego
- Transport środków pieniężnych (zasady ochrony transportu)
- Kasjer /kwalifikacje/
- Zasady gospodarki kasowej
- Dokumentacje kasową
- Zasady sporządzania dokumentów kasowych
- Kontrolę kasy

Pobierz teraz instrukcje kasową. Instrukcja jest w postacie elektronicznej (dokument WORD) otrzymasz ją natychmiast na adres e-mail podany w zamówieniu.
Zamówienia: