Dla strony internetowej działalności gospodarczej

http://www.eforex.pl/pakietgiododlastronywwwjednoosobowejdzialalnoscigospodarczej-52.html
Zamówienia:

Dlaczego należy zgłaszać bazę do GIODO?

Niezależnie od rodzaju prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej warto mieć stronę internetową. Oprócz oferty swojej firmy możesz też zaproponować klientom newsletter. Aby wykorzystać zgromadzone dane, np. do rozsyłki ofert handlowych, itp. - należy zgłosić bazę danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.).

Co jeszcze muszę zrobić oprócz zgłaszania bazy do GIODO?

Samo zgłoszenie bazy danych nie wystarcza. Oprócz tego, należy wprowadzić szereg niezbędnych dokumentów, które określone są przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024 z 2004r.).

Co zawiera Pakiet GIODO dla stron internetowych jednoosobowych działalności gospodarczych?

Co zrobić by odpowiednio przygotować dokumenty i były one zgodne z ustawą i rozporządzeniem? Skorzystaj z gotowego rozwiązania jakim jest specjalnie przygotowany Pakiet GIODO dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

W skład Pakietu GIODO dla Sklepu Internetowego 1 osobowego wchodzą następujące dokumenty:
1. Polityka Bezpieczeństwa
2. Instrukcja Zarządzania
3. Wykaz baz danych
4. Raport z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
5. Wykaz pomieszczeń służących do przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych

Wszystkie dokumenty przystosowane są tylko i wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych.
Zamówienia: