Regulamin i umowa korzystania ze służbowego telefonu - eforex.pl.

http://www.eforex.pl/regulamin-korzystania-ze-sluzbowego-telefonu-39.html
Zamówienia:

Regulamin korzystania ze służbowego telefonu

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów przeznaczony jest dla firm, które zaopatrzyły swoich pracowników w telefony komórkowe lub mają zamiar podjąć takie czynności. Regulamin to gotowe rozwiązanie wystarczy, że wprowadzisz dane Twojej firmy, dokument jest w pełni edytowalny (dokument Word).

Oprócz regulaminu otrzymasz również umowę o korzystanie z telefonu służbowego, która jest integralną częścią regulaminu.

Dlaczego warto posiadać regulamin

Regulamin w szczegółowy sposób określa sposób rozliczania się z telefonu, tj. faktur za telefon, wykonywanych połączeń (akceptowane jedynie połączenia służbowe), dostępności pod telefonem dla pracodawcy (np. dodatkowo 2h po ukończeniu pracy) jak również dbania o stan techniczny aparatu telefonicznego. Dzięki temu pracownik będzie wiedział, że nadwyżki pokryje z własnej kieszeni czy też uszkodzenia aparatu będzie musiał naprawić.
Dzięki wprowadzeniu regulaminu unikniesz przepychanek z inspektorami kontroli skarbowej. Jeżeli koszty rozmów telefonicznych budzą wątpliwość kontrolujących to Urząd Skarbowy wyrzuca z kosztów uzyskania przychodów, koszty związane z rozmowami przeprowadzonymi przez pracownika, a wysokość rachunków za rozmowy zalicza jako dodatkowe wynagrodzenie (wynagrodzenie w naturze).

Skoro zwiększone wynagrodzenie - zwiększony podatek i zwiększona składka ZUS.

Posiadając regulamin korzystania ze służbowego telefonu przez pracownika posiadasz dowód, że telefon jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Co zawiera pakiet Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Regulamin jest gotowym produktem. Należy dokonać jedynie edycji firmy (dopisać nazwę), wydrukować i zatwierdzić do stosowania. Po tej czynności nie pozostaje nic innego jak zapoznać pracowników z regulaminem.

Oprócz regulaminu otrzymasz również umowę o korzystanie z telefonu służbowego, która jest integralną częścią regulaminu.

Przykładowa treść dokumentów

W celu zapoznania się z dokumentami prezentujemy po 2 paragrafy z dokumentów:


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWEGO TELEFONU

§ 4

1. Pracownik zobowiązany jest do dbania o stan techniczny powierzonego mu aparatu telefonicznego.
2. Pracownik zobowiązany jest zgłaszać wszelkie usterki i uszkodzenia aparatu do osoby administrującej telefonami.
3. Pracownik może być zobowiązany do pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód wynikających z jego zaniedbania. Koszty takie mogą zostać refakturowane imiennie na pracownika.

§ 5

Na wniosek Pracownika Pracodawca może dokonać cesji wskazanego przez niego numeru telefonu, tym samym włączając numer do puli numerów służbowych.UMOWA O KORZYSTANIE ZE SŁUŻBOWEGO TELEFONU

§ 3

Pracodawca oddaje Pracownikowi telefon do bezpłatnego używania do celów służbowych. Pracownik przedmiot użyczenia przyjmuje i zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

§ 4

Pracownik zobowiązuje się nie oddawać Przedmiotu użyczenia do używania osobom trzecim.


Zamówienia: