Regulamin i umowa korzystania z firmowej karty bankowej

http://www.eforex.pl/regulamin-korzystania-ze-sluzbowej-karty-bankowej-38.html
Zamówienia:

Regulamin korzystania ze służbowej karty bankowej

Regulamin korzystania ze służbowej karty bankowej przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które podpisały umowy z bankami na prowadzenie kart kredytowych, płatniczych, bankomatowych (itp.) oraz udostępniły swoim pracownikom. Regulamin to gotowe rozwiązanie wystarczy, że wprowadzisz dane Twojej firmy, dokument jest w pełni edytowalny (dokument Word).

Dlaczego warto posiadać regulamin

Regulamin korzystania ze służbowych kart bankowych nie jest wymaganym dokumentem. Warto go posiadać jednak ze względu na treść jaka jest w nim zawarta, m.in - sytuacje, w których pracownik może użyć kartę, sposób oraz terminy rozliczania transakcji, dodatkowe możliwości. Pracownik w takiej sytuacji będzie miał świadomość, jakie transakcje może wykonać oraz co grozi za złamanie któregokolwiek punktu regulaminu. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w których mogłoby być karty nadużywane przez pracowników.

Co zawiera pakiet Regulaminu korzystania ze służbowej karty bankowej

Regulamin jest gotowym produktem. Należy dokonać jedynie edycji firmy (dopisać nazwę), wydrukować i zatwierdzić do stosowania. Po tej czynności nie pozostaje nic innego jak zapoznać pracowników z regulaminem.

Oprócz regulaminu otrzymasz również umowę o odpowiedzialności majątkowej za powierzone środki pieniężne.


Przykładowa treść dokumentów

W celu zapoznania się z dokumentami prezentujemy po 2 paragrafy z dokumentów:


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH

§ 4

Za pomocą służbowej karty płatniczej można dokonywać wyłącznie operacji finansowych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.


§ 5

1. Służbową kartę płatniczą przyznaje się na czas oznaczony.
2. Wypowiedzenie stosunku pracy lub przeniesienie na stanowisko nie uprawniające do korzystania ze służbowej karty płatniczej powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu karty.UMOWA O KORZYSTANIE ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH

§ 2

1. Użytkownik zobowiązuje się do rozliczenia z powierzonych mu środków pieniężnych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku nie rozliczenia się z powierzonych mu środków pieniężnych w terminach określonych w ust. 1 równowartość nierozliczonych środków pieniężnych zostanie potrącona z uzyskiwanych dochodów Użytkownika, niezależnie od jego miejsca pracy i wyraża zgodę na takie warunki.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku jeśli postępowanie o którym mowa w ust. 2 będzie nieskuteczne, Firma będzie dochodziła swoich roszczeń przed sądem pracy.§ 3

Niniejsza umowa została zawarta na czas obowiązywania umowy o użytkowanie karty płatniczej, którą użytkownik zawarł z bankiem, który tę kartę wydał, z tym zastrzeżeniem, że ostatnim dniem jej obowiązywania jest dzień, w którym użytkownik rozliczy w Dziale Księgowości wszelkie transakcje zrealizowane przy użyciu karty.


Zamówienia: