Regulamin wynagradzania

http://www.eforex.pl/regulamin_wynagradzania-14.html
Zamówienia:

Kto musi posiadać Regulamin Wynagrodzenia

Regulamin Wynagrodzenia jest integralną częścią Regulaminu Pracy, który jest obowiązkowym dokumentem dla Pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Jak widać najważniejszym kryterium do posiadania Regulaminu jest liczba zatrudnianych pracowników. Natomiast nie ma znaczenia jakiego rodzaju jest zawarta umowa o pracę, na jaki okres i wymiar czasu pracy.
W przypadku braku Regulaminu Wynagradzania – gdy istnieje obowiązek jego posiadanie – zostaniesz ukarany mandatem karnym przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Przypominamy, że najniższy mandat karny wystawiany przez PIP wynosi 1 000 zł.

Dlaczego warto posiadać Regulamin Wynagrodzenia

W praktyce Regulaminy z zakresu Prawa Pracy tj. Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania wprowadzone są również w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 20 osób.
Firmy decydują się na wprowadzenie Regulaminu Wynagrodzenia ze względu na czytelny opis zasad wynagrodzenia , jakie przysługuje pracownikom z tytułu wykonywanej pracy.
Dodatkowo opisuje zasady, w których pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie (np. ze względu na wadliwe wykonanie produktu / usługi), określa wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, itp. .

Co znajduje się w Regulaminie

Nasz Regulamin Wynagrodzenia jest dokumentem elektronicznym. W celu przystosowania dokumentu na potrzeby Firmy należy dopisać nazwę oraz adres zakładu pracy.
Regulamin został opracowany zgodnie z Kodeksem Pracy – uchwalonego Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. (wraz z późniejszymi zmianami).
Dokument składa się z 6 punktów oraz 25 paragrafów szczegółowo opisując zawarte w nim zagadnienia.

Spis punktów jakie obejmuje Regulamin Wynagrodzenia:
1. Postanowienia wstępne
2. Warunki wynagradzania za pracę
3. Składniki i systemy wynagrodzenia
4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
5. Świadczenia związane z pracą
6. Postanowienia końcowe

Dlaczego warto zamówić nasz Regulamin

Składając zamówienie na naszej stronie oraz dokonując płatności kartą otrzymują Państwo natychmiastowo Regulamin Wynagradzania na wskazany adres e-mail .
Regulamin Wynagrodzenia jest w postaci elektronicznej (dokument Word), który mogą Państwo edytować na własne potrzeby – dodając nazwę firmy oraz adres, umieszczając różnorodne, szczegółowe zagadnienia np. związane ze specyfikacją prowadzonej działalności.
Edycja wynika właściwie z dodania – sprecyzowania indywidualnych procesów gospodarczych występujących w firmie.

Zamówienia: