Regulamin korzystania z internetu w pracy

http://www.eforex.pl/regulaminkorzystaniazinternetuwpracy-61.html
Zamówienia:

Regulamin korzystania z internetu w pracy

W każdej firmie jest komputer z dostępem do internetu. Czy wiesz co robią Twoi pracownicy ? W jaki sposób korzystają z dostępu do sieci? Jak zapewne zdajesz sobie sprawę niektóre treści mogą być niezgodne z prawem. Zabezpiecz swoją firmę. Skorzystaj z Regulaminu korzystania z internetu w pracy Regulamin to gotowe rozwiązanie wystarczy, że wprowadzisz dane Twojej firmy, dokument jest w pełni edytowalny (dokument Word).

Dlaczego warto posiadać regulamin

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z dostępu do sieci Internet. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemności. Każdy pracownik będzie znał swoje prawa i obowiązki. Problem nielegalnego oprogramowania czy też zbędnych aplikacji rozwiąże zakaz instalowania oprogramowania przez pracowników. Czynność będzie mógł wykonywać jedynie administrator - na zlecenie pracownika i za zgodą przełożonego.

Co zawiera pakiet Regulaminu korzystania z internetu w pracy

Regulamin jest gotowym produktem. Należy dokonać jedynie edycji firmy (dopisać nazwę), wydrukować i zatwierdzić do stosowania. Po tej czynności nie pozostaje nic innego jak zapoznać pracowników z regulaminem.

Oprócz regulaminu otrzymasz również załącznik - potwierdzenie zapoznania się z regulaminem przez pracownika, który jest integralną częścią regulaminu jak również zgłoszenie serwisowe do administratora.

Przykładowa treść dokumentów

W celu zapoznania się z dokumentami prezentujemy po 2 paragrafy z dokumentów:


R E G U L A M I N korzystania z internetu

(...)
§ 2

Zasady dopuszczalnego korzystania z internetu w celach prywatnych


1. Dopuszczalne jest korzystanie z zasobów sieci Internet przez pracownika do celów prywatnych.
2. Korzystanie z dostępu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
(...)


(...)
§ 4

Postępowanie z informacjami poufnymi


Każdy pracownik zobowiązany jest stosować 3 poniższe zasady ochrony informacji poufnych:
1) Reguła poufności informacji - zapewnienie, że informacja jest udostępniana jedynie osobom upoważnionym.
2) Reguła integralności informacji - zapewnienie zupełnej dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania
3) Reguła dostępności informacji - zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba.
(...)
Zamówienia: