AlertKRS - abonament miesięczny do 1000 firm

http://www.eforex.pl/zamowfaxnaemail-59.html
Zamówienia:

Dlaczego warto zamówić

 • Abonament miesięczny tylko 500 zł netto za monitorowanie do 1000 kontrahentów. Czyli płacisz tylko 50 groszy netto za monitorowanie 1 kontrahenta codziennie przez miesiąc - nie tracisz czasu pracowników - brzmi banalnie ale w przypadku Alertu KRS system automatycznie wyśle alert na email .

 • Masz przewagę - osoby, które korzystają z abonamentu Alert KRS otrzymują informację o zamiarze wykreślenia lub otwarcia likwidacji spółki z 3 miesięcznym lub 6 miesięcznym wyprzedzeniem od pozostałych osób, które nie sprawdzają ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Alert KRS wspomaga firmy w przeszukiwaniu ogłoszeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 1.000 kontrahentów nasz algorytm sprawdzi codziennie i w przypadku pojawienia się ogłoszenia w MSiG automatycznie wyśle na e-mail tresć ogłoszenia.

 • Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa/firmy – Kontrahent - odbiorca czy dostawca nie zaskoczy cię informacją o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (rocznie ponad 16.000 spółek próbuje w ten sposób zakończyć działalność). Informację o likwidacji, lub otwarcia procesu likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego czy sanacji nie otrzymasz listem poleconym z sądu ale wcześniej poprzez alert nim zostanie do Ciebie wysłany list polecony z taką informacją. Dzięki wcześniejszej informacji, będziesz mógł podjąć działania minimalizujące straty lub może odzyskasz nawet wszystkie należności.

 • Prosta obsługa - Składasz zamówienie, otrzymujesz proformę - po opłaceniu kontaktujemy się z tobą. Wysyłasz nam listę nr NIP np w pliku excel, dla których chcesz otrzymywać alerty. W każdej chwili możesz zmienić lub dodać kolejnego kontrahenta.

 • Brak barier systemowych – nasz system jest w stanie codziennie monitorować miliony nr NIP

 • Błyskawiczne zastosowanie - Zamawiasz, opłacasz proformę następnie przesyłasz listę nr NIP, wprowadzamy nr NIP do systemy, wysyłamy potwierdzenie przyjętych NIPów, akceptujesz liste i już od następnego dnia zaczynamy kontrolę publikowanych ogłoszeń. Ty tylko sprawdzasz emaila i płacisz abonament.

 • Elastyczność - zawsze możesz zmienić listę monitorowanych NIPów zmiana to 1 dzień roboczy, kontrolę rozpoczynamy od następnego dnia po zaakceptowaniu przez Ciebie przesłanej listy do monitoringu.

 • Przejrzystość – nie zaśmiecamy skrzynki mailowej codziennie meilami - Alert otrzymasz tylko wtedy kiedy pojawi się ogłoszenie w MSiG na temat spółki którą kontrolujemy

 • Oszczędzasz czas - kupujesz abonament Alert KRS otrzymujesz gotowe rozwiązanie, do natychmiastowego zastosowania

 • Zyskujesz wiedzę, która pomoże Ci podjąć odpowiednie kroki we właściwym czasie. Dzięki Alertowi KRS dbasz sytuacje finansową Twojej firmy

 • Na bieżąco Zautomatyzowana kontrola informacji o możliwości rozwiązania lub ogłoszenia upadłości kontrahentów, będziesz o krok przed konkurencją

 • Otrzymujesz narzędzie gotowe do pracy , nie musisz tracić czasu na zaznajomienie się z ogłoszeniami w MSiG

 • Unikalny produkt, nie dostępny w innych źródłach sprzedaży

 • Natychmiastowa realizacja: Wypełniasz zamówienie, dokonujesz wpłaty(np. kartą kredytową), w odpowiedzi na e-mail z proformą przesyłasz nam listę nr NIP np w pliku excel

 • Ponadto Po otrzymaniu nr NIP prześlemy na e-mail listę NIPów do monitoringu. Jak ją zaakceptujesz otrzymasz potwierdzenie rozpoczęcia kontroli ogłoszeń.

 • Potrzebujesz większy abonament? Skontaktuj się z nami, przygotujemy ofertę dla Ciebie

 • Abonament miesięczny - co miesiąc otrzymasz na email fakturę VAT z terminem płatności: 7 dni

Przykładowe ogłoszenie z MSiG MSIG 110/2019 (5749) poz. 30278

Poz. 30278. „MEDEX INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ołtarzewie. KRS 0000246843. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2005 r., sygn. akt Wa XIV Ns-Rej. KRS 18795/19/204.[BMSiG-29787/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec MEDEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 246843, adres siedziby: ULICA POZNAŃSKA 321,05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

Przykładowe ogłoszenie z MSiG MSIG 110/2019 (5749) poz. 30037

Poz. 30037. „PRONAR-MTZ” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Narwi. KRS 0000055647. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.[BMSiG-29865/2019] Likwidator Spółki „PRONAR-MTZ” S.A. w likwidacji z siedzibą w Narwi informuje, iż postanowiono rozwiązać i otworzyć likwidację Spółki. W związku z powyższym, zgodnie z art. 465 k.s.h, wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki, aby zgłosili na piśmie swe wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od daty publikacji drugiego ogłoszenia na adres siedziby Spółki, w Narwi (17-210), ul. Mickiewicza 101A. Ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym.
Zamówienia: