Instrukcja inwentaryzacyjna analiza finansowa waluty regulaminy instrukcje wskaźniki
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-13
Średnie kursy walut
1USD3,9803 zł
1EUR4,3190 zł
1CHF4,5332 zł

Dane z dnia: 29-02-2024
» więcej

Kursy walut na e-mail
Codzienne średnie kursy walut na Twój e-mail.
Twój adres e-mail:

Czy wiesz że ?
Karta kredytowaPrzy zamówieniach ON-LINE opłacanych kartą otrzymasz zamówiony produkt natychmiastowo.

Produkty wysyłane są automatycznie po poprawnej autoryzacji płatności.

Usługa dostępna 24h przez 7 dni w tygodniu.
Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Instrukcja inwentaryzacyjna

Gotowa Instrukcja inwentaryzacyjna w formie elektronicznej. Inwentaryzacja to remanent lub spis z natury, nazwy są stosowane naprzemiennie. Instrukcja inwentaryzacyjna (uniwersalna) do zastosowania w każdej firmie. Instrukcja inwentaryzacyjna to produkt elektroniczny do natychmiastowego zastosowania. Wysyłany na e-mail tuż po odnotowaniu wpłaty. Instrukcja inwentaryzacyjna

Z jakiego powodu przeprowadzana jest Inwentaryzacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm) rozróżniamy 3 rodzaje inwentaryzacji:

1. Roczną
2. Okresową
3. Kontrolną

Ta sama ustawa informuje, że każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przeprowadzania Inwentaryzacji Rocznej oraz Okresowej

Ad.1 Na koniec każdego roku obrotowego, uwzględniając w niej stan:
 • Surowców, półproduktów
 • Towarów i materiałów
 • Środki pieniężne
Ad.2 Okresowo – co 4 lata – dokonuje się inwentaryzacji środków trwałych.
Większe przedsiębiorstwa stosują Inwentaryzacje Kontrolne – np. co kwartał. Spowodowane jest to np. dużym magazynem albo wysoką kwotą obrotową na magazynie. Takie inwentaryzacje pozwolą na szybsze wychwycenie nieprawidłowości – niż np. przy Inwentaryzacji rocznej.

Kto powinien posiadać Instrukcję Inwentaryzacyjną

Instrukcja Inwentaryzacyjna jest obowiązkowym dokumentem w każdym przedsiębiorstwie, w którym wykonuje się inwentaryzację.

Instrukcja Inwentaryzacyjna, którą Państwu proponujemy, określa nie tylko szczegółowo zasady przeprowadzania oraz rozliczania Inwentaryzacji rocznej, okresowej i kontrolnej, ale informuje jakie kroki należy podjąć oraz w jaki sposób rozliczyć niedobory inwentarzu.

W przypadku jej braku właściciel przedsiębiorstwa musi liczyć się m.in. z:

1. Brakiem możliwości odzyskania wartości pieniężnej ubytków magazynowych.
2. Możliwością przegranej w Sądzie - niejasne zasady rozliczania Inwentaryzacji, zawsze uda się podważyć nieuczciwemu pracownikowi przed wymiarem sprawiedliwości.

Czy Twoja Firma podlegać będzie badaniu przez Biegłego Rewidenta?

Czy wiesz, że Biegły Rewident zaczyna badanie sprawozdania finansowego od sprawdzenia wszystkich Regulaminów oraz Instrukcji obowiązujących w firmie, w tym m.in. Instrukcji Inwentaryzacyjnej?

PAMIĘTAJ! Obowiązkiem firmy, której sprawozdanie podlega badaniu przez Biegłego Rewidenta jest pisemnie powiadomienie go o terminie i miejscu przeprowadzenia Inwentaryzacji rocznej.

UWAGA! Dokument ten NIE JEST napisany w formie edukacyjnej, lecz jest zbiorem zarządzeń, oświadczeń, etc. .

Co zawiera Instrukcja Inwentaryzacyjna

Całość opracowania składa się z dwóch plików:

I. Dokument tekstowy (Word) zawiera następujące elementy:

1. Zarządzenie Prezesa / Właściciela Firmy odnośnie wprowadzenia do użytku Instrukcji
2. Podstawę Prawną Instrukcji
3. Instrukcję Inwentaryzacyjną – określającą:
 • Cel inwentaryzacji
 • Termin i częstotliwość inwentaryzacji
 • Tryb powoływania i zakres działalności zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Zadania zespołów spisowych
 • Techniki przeprowadzania spisu
 • Postępowania po zakończeniu spisu z natury
 • Sposób ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Spółki
4. Zarządzenie wewnętrzne – zawiera informacje o miejscu przeprowadzanej inwentaryzacji, rodzaju spisywanych składników majątku, składu zespołu spisowego, etc.
5. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie
6. Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury
7. Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji i weryfikacji różnić inwentaryzacyjnych
8. Protokół inwentaryzacji kasy

II. Arkusz kalkulacyjny (Excel) – jest to gotowy arkusz spisu z natury, który wystarczy wypełnić danymi firmy oraz ponumerować kolejne strony. Po wykonaniu tych czynności przekazuje się arkusze zespołom spisowym.

Całość Instrukcji inwentaryzacyjnej składa się z 20 stron – dokument tekstowy - oraz 1 strony arkusza kalkulacyjnego.

Korzyści z zakupu Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Gotowe rozwiązanie dla Firmy, szczegółowy opis postępowania Inwentaryzacyjnego, gotowe zarządzenia, oświadczenia oraz protokoły.

Jasne określenie zasad w firmie – już wiadomo kto i w jakim stopniu odpowiada za powierzone mu mienie.

Jest to opracowanie elektroniczne, które można zaadaptować oraz edytować na własne potrzeby, bez utraty ciągłości merytorycznej.

Po przeczytaniu instrukcji – każdy pracownik zaangażowany w Inwentaryzację będzie wiedział co należy do jego kompetencji.

Natychmiastowa wysyłka po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Grupy FOREX.
TAK! Zamawiam: Instrukcję inwetaryzacyjną, w cenie: 303.81 zł z VAT


przez INTERNET
 1. Wypełnij krótki formularz
 2. Na e-mail otrzymasz fakturę proforma
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata,
- karta - natychmiastowa wysyłka

przez FAX
 1. Pobierz druk zamówienia
 2. Wydrukuj, wypełnij
 3. Odeślij pod numer
  faxu 17 283 24 24
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata

przez TELEFON
Zadzwoń pod numer:
801 022 300
w godzinach 9-16
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata


Słowa kluczowe dla produktu: ustawa o rachunkowoŚci, spis z natury, spis z natury, spis, rodzaje inwentaryzacji, remanent, remanent, remanent, inwentura, inwentura, inwentarzowa, inwentaryzacja druki, inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja, intewnarzowa, instrukcja inwentarzowa, instrukcja inwentarzowa, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja, Arkusz spisu z natury, arkusz spisu z natury, arkusz spisu, amortyzacja,