Regulamin pracy zdalnej analiza finansowa waluty regulaminy instrukcje wskaźniki
Ostatnia aktualizacja: 2024-04-17
Średnie kursy walut
1USD3,9803 zł
1EUR4,3190 zł
1CHF4,5332 zł

Dane z dnia: 29-02-2024
» więcej

Kursy walut na e-mail
Codzienne średnie kursy walut na Twój e-mail.
Twój adres e-mail:

Czy wiesz że ?
Karta kredytowaPrzy zamówieniach ON-LINE opłacanych kartą otrzymasz zamówiony produkt natychmiastowo.

Produkty wysyłane są automatycznie po poprawnej autoryzacji płatności.

Usługa dostępna 24h przez 7 dni w tygodniu.
Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Regulamin pracy zdalnej to gotowe rozwiązanie wystarczy, że wprowadzisz dane Twojej firmy, dokument jest w pełni edytowalny (dokument Word). Regulamin pracy zdalnej to produkt elektroniczny do natychmiastowego zastosowania. Wysyłany na e-mail tuż po odnotowaniu wpłaty. Regulamin pracy zdalnej

Podstawa prawna - Dlaczego tworzone są Regulaminy Pracy

Podstawę prawną dla wprowadzenia Regulaminu Pracy zdalnej - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495.).

COVID-19 Spec ustawa a praca zdalna

Specustawa zakłada w art. 3, pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, "może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)"


Państwowa Inspekcja Pracy: Specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).

Kto musi posiadać Regulamin Pracy Zdalnej

Regulamin pracy zdalnej - na odległość jest obowiązkowym dokumentem dla Pracodawcy, który dopuszcza prace poza siedzibą lub oddziałem firmy. Jak widać jednym z najważniejszym kryterium do posiadania Regulaminu pracy zdalnej jest, miejsce świadczenia pracy lub sposób świadczenia pracy. Natomiast nie ma znaczenia jakiego rodzaju jest zawarta umowa o pracę, na jaki okres i wymiar czasu pracy.Regulamin pracy zdalnej, czyli pracy poza siedzibą lub oddziałem firmy, jasno określa zasady i obowiązki pracodawcy oraz pracownika.


W przypadku braku Regulaminu pracy zdalnej, Pracodawca może mieć trudności z wyegzekwowaniem należytego świadczenia pracy. Brak regulaminu, również utrudni wyciągnięcie konsekwencji od niesolidnych pracowników.Pracodawcy, którzy nie muszą posiadać regulaminu pracy zdalnej, to przedsiębiorcy, którzy nie wyrazili zgody na świadzcenie pracy poza siedzibą swojej firmy lub poza oddziałem przedsiębiorstwa.


Dlaczego warto posiadać Regulamin Pracy Zdalnej

W praktyce Regulaminy z zakresu Prawa Pracy tzn. Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania nie zawiera zapisów regulujących zasady świadczenia pracy na odległość, poza siedzibą pracodawcy.
Firmy decydują się na wprowadzenie Regulaminów ze względu na przejrzystość zasad pracy, wynagradzania a przede wszystkim ze względu na sprecyzowanie obowiązków i praw pracowników jak i pracodawcy. Wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej, zapewnia komfort nie tylko pracodawcy ale również pracownikowi, który wie jakie oczekiwania ma względem niego pracodawca.


Co znajduje się w Regulaminie Pracy Zdalnej

Nasz przykładowy Regulamin Pracy Zdalnej (Regulamin pracy na odległość) jest dokumentem elektronicznym do edycji. W celu przystosowania dokumentu na potrzeby Firmy należy dopisać nazwę oraz adres zakładu pracy. Można wprowadzić również, dodatkowe obowiązki, które ze względu na specyfikę danego pracodawcy, są wykonywane.

Nasz Regulamin został opracowany zgodnie z Kodeksem Pracy – uchwalonym Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. (wraz z późniejszymi zmianami)jest dokumentem uniwersalnym, który może być stosowany w każdej firmie praktycznie, bez zmian lub z niewielkimi zmianami.

Regulamin zawiera zasady świadczenia pracy zdalnej, zasady raportowania codziennej pracy, obowiązki pracownika i zasady wykonywania pracy poza siedzibą przedsiębiorcy. Dodatkowo przygotowaliśmy Zarządzenie wprowadzające Regulamin Pracy Zdalnej w przedsiębiorstwie.

Regulamin Pracy zdalnej, można wprowadzić w firmach nie posiadających Regulaminu Pracy oraz Jednoosobowych Działalnościach Gospodarczych.

Opis paragrafów

Dla lepszego zaprezentowania Regulaminu pracy zdalnej postanowiliśmy opisać kilka punktów z Regulaminu.

. Usprawiedliwianie nieobecności

Określa zasady informowania pracodawcy o nieobecności w pracy, wyszczególnia dokumenty – jako dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Sposób informowania pracodawcy oraz innych osób zatrudnionych o chwilowej nieobecności przy stanowisku pracy (komputerze).Dodatkowo informuje o zasadach odpracowania godzin, na które pracownik został zwolniony w celu załatwienia spraw rodzinnych lub osobistych.

Urlopy i zwolnienia od pracy

Punkt ten szczegółowo opisuje prawo do wzięcia urlopu przez pracownika ( na jakich zasadach może on zostać wzięty oraz jakie czynności musi wykonać pracownik w celu uzyskania urlopu, etc. ) jak również obowiązki pracodawcy (w jakich terminach musi udzielić pracownikowi urlopu, okoliczności, etc.)

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Znajdziemy tutaj informacje o możliwościach ukarania pracownika w przypadku naruszenia przez niego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania rozpoczęcia pracy zdalnej i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Dodatkowo znajduje się szczegółowy opis nakładania kar pieniężnych na pracownika (zasady nakładania, limity kwot, zasady odwołania).

Sumienne wykonywanie obowiązków oraz zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa

Znajdziemy tutaj informacje o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i konsekwencjach jej naruszenia. Przy pracy zdalnej pracodawca nie posiada kontroli, kto poza pracownikiem może mieć dostęp do istotnych/strategicznych informacji firmy. Dlatego bardzo istotne jest jasne określenie zasad zachowania poufności w miejscu pracy zdalnej.


Odpowiedzialność materialna pracownika

Określa na jakich zasadach pracownik odpowiada w sposób materialny za wyrządzone szkody lub utratę mienia przedsiębiorstwa (powierzonego sprzętu do wykonywania pracy zdalnej), wysokości odszkodowań wobec firmy, etc.TAK! Zamawiam: Regulamin pracy zdalnej, w cenie: 180.81 zł z VAT


przez INTERNET
  1. Wypełnij krótki formularz
  2. Na e-mail otrzymasz fakturę proforma
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata,
- karta - natychmiastowa wysyłka

przez FAX
  1. Pobierz druk zamówienia
  2. Wydrukuj, wypełnij
  3. Odeślij pod numer
    faxu 17 283 24 24
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata

przez TELEFON
Zadzwoń pod numer:
801 022 300
w godzinach 9-16
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata


Słowa kluczowe dla produktu: regulamin pracy zdalnej, regulamin pracy, prawo pracy, praca, kodeks pracy, regulaminy,