Regulamin pracy analiza finansowa waluty regulaminy instrukcje wskaźniki
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20
Średnie kursy walut
1USD3,8053 zł
1EUR4,2344 zł
1CHF3,9410 zł

Dane z dnia: 17-01-2020
» więcej

Kursy walut na e-mail
Codzienne średnie kursy walut na Twój e-mail.
Twój adres e-mail:

Czy wiesz że ?
Karta kredytowaPrzy zamówieniach ON-LINE opłacanych kartą otrzymasz zamówiony produkt natychmiastowo.

Produkty wysyłane są automatycznie po poprawnej autoryzacji płatności.

Usługa dostępna 24h przez 7 dni w tygodniu.
Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Regulamin pracy

Regulamin pracy określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Regulamin pracy to gotowe rozwiązanie wystarczy, że wprowadzisz dane Twojej firmy, dokument jest w pełni edytowalny (dokument Word). Regulamin pracy to produkt elektroniczny do natychmiastowego zastosowania. Wysyłany na e-mail tuż po odnotowaniu wpłaty. Regulamin pracy

Podstawa prawna - Dlaczego tworzone są Regulaminy Pracy

Podstawę prawną dla wprowadzenia Regulaminu Pracy stanowi art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Kto musi posiadać Regulamin Pracy

Regulamin pracy jest obowiązkowym dokumentem dla Pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Jak widać najważniejszym kryterium do posiadania Regulaminu Pracy jest liczba zatrudnianych pracowników. Natomiast nie ma znaczenia jakiego rodzaju jest zawarta umowa o pracę, na jaki okres i wymiar czasu pracy.


W przypadku braku Regulaminu Pracy – gdy istnieje obowiązek jego posiadanie – zostaniesz ukarany mandatem karnym przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Przypominamy, że najniższy mandat karny wystawiany przez PIP wynosi 1 000 zł.


Dlaczego warto posiadać Regulamin Pracy

W praktyce Regulaminy z zakresu Prawa Pracy tzn. Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania wprowadzone są również w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 20 osób.
Firmy decydują się na wprowadzenie Regulaminów ze względu na przejrzystość zasad pracy, wynagradzania a przede wszystkim ze względu na sprecyzowanie obowiązków i praw pracowników jak i pracodawcy.


Co znajduje się w Regulaminie

Nasz Regulamin Pracy jest dokumentem elektronicznym. W celu przystosowania dokumentu na potrzeby Firmy należy dopisać nazwę oraz adres zakładu pracy.

Nasz Regulamin został opracowany zgodnie z Kodeksem Pracy – uchwalonego Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Regulamin składa się z 11 punktów oraz 56 paragrafów szczegółowo opisując zawarte w nim zagadnienia. Dodatkowo do regulaminu dołączone są dwa załączniki:
1. Wykaz prac wzbronionych dla młodocianych
2. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Spis punktów jakie obejmuje Regulamin Pracy:
1. Postanowienia ogólne
2. Podstawowe obowiązki stron stosunku pracy
3. Czas pracy
4. Usprawiedliwianie nieobecności
5. Urlopy i zwolnienia od pracy
6. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
7. Odpowiedzialność materialna pracownika
8. Zasady wypłaty wynagrodzeń
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
10. Prace wzbronione pracownikom młodocianym i kobietom
11. Postanowienia końcowe

Opis paragrafów

Dla lepszego zaprezentowania Regulaminu pracy postanowiliśmy opisać 4 spośród 11 punktów Regulaminu.

4. Usprawiedliwianie nieobecności

Określa zasady informowania pracodawcy o nieobecności w pracy, wyszczególnia dokumenty – jako dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Dodatkowo informuje o zasadach odpracowania godzin, na które pracownik został zwolniony w celu załatwienia spraw rodzinnych lub osobistych.

5. Urlopy i zwolnienia od pracy

Punkt ten szczegółowo opisuje prawo do wzięcia urlopu przez pracownika ( na jakich zasadach może on zostać wzięty oraz jakie czynności musi wykonać pracownik w celu uzyskania urlopu, etc. ) jak również obowiązki pracodawcy (w jakich terminach musi udzielić pracownikowi urlopu, okoliczności, etc.)

6. Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Znajdziemy tutaj informacje o możliwościach ukarania pracownika w przypadku naruszenia przez niego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Dodatkowo znajduje się szczegółowy opis nakładania kar pieniężnych na pracownika (zasady nakładania, limity kwot, zasady odwołania).

7. Odpowiedzialność materialna pracownika

Określa na jakich zasadach pracownik odpowiada w sposób materialny za wyrządzone szkody lub utratę mienia przedsiębiorstwa, wysokości odszkodowań wobec firmy, etc.TAK! Zamawiam: Regulamin pracy, w cenie: 180.81 zł z VAT


przez INTERNET
  1. Wypełnij krótki formularz
  2. Na e-mail otrzymasz fakturę proforma
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata,
- karta - natychmiastowa wysyłka

przez FAX
  1. Pobierz druk zamówienia
  2. Wydrukuj, wypełnij
  3. Odeślij pod numer
    faxu 17 283 24 24
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata

przez TELEFON
Zadzwoń pod numer:
801 022 300
w godzinach 9-16
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata


Słowa kluczowe dla produktu: regulaminy, regulamin pracy, prawo pracy, praca, kodeks pracy,