Analiza Spółki z ograniczoną odpwiedzialnością analiza finansowa waluty regulaminy instrukcje wskaźniki
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-18
Średnie kursy walut
1USD3,9803 zł
1EUR4,3190 zł
1CHF4,5332 zł

Dane z dnia: 29-02-2024
» więcej

Kursy walut na e-mail
Codzienne średnie kursy walut na Twój e-mail.
Twój adres e-mail:

Czy wiesz że ?
Karta kredytowaPrzy zamówieniach ON-LINE opłacanych kartą otrzymasz zamówiony produkt natychmiastowo.

Produkty wysyłane są automatycznie po poprawnej autoryzacji płatności.

Usługa dostępna 24h przez 7 dni w tygodniu.
Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Analiza Spółki z ograniczoną odpwiedzialnością

Analiza Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zupełnie nowym produktem z grupy Analiz Finansowych, który został całkowicie zmieniony - w znacznym stopniu uproszczonym oraz skierowany dla spółek z o.o. Analiza Spółki z ograniczoną odpwiedzialnością to produkt elektroniczny do natychmiastowego zastosowania. Wysyłany na e-mail tuż po odnotowaniu wpłaty. Analiza Spółki z ograniczoną odpwiedzialnością

Czym dokładnie jest Analiza Finansowa

Analiza finansowa – jest jednym z elementów analizy fundamentalnej spółki. Pozwala na szybki pomiar wyników i ocenę sytuacji finansowej badanego podmiotu gospodarczego.

Analiza finansowa w sposób szczegółowy przedstawia zdolność podmiotu gospodarczego do regulowania jego zobowiązań finansowych w okresie nie dłuższym niż jeden rok.

Podstawą do stworzenia analizy finansowej są dane zawarte w sprawozdaniu finansowym czyli bilansie i rachunku wyników.

Czym się różni Analiza Finansowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od Analizy Finansowej w 10 minut

Jak Państwo sobie świetnie zdają sprawę w naszej ofercie znajdują się dwa produkty Analiza Finansowa w 10 minut oraz Analiza Finansowa dla Sp. z o.o.

Różnice pomiędzy jednym produktem a drugim są bardzo duże.

W nowym produkcie - Analiza Finansowa dla Sp. z o.o. został zmieniony całkowicie układ graficzny (podział na karty) jak również zostały usunięte wskaźniki, które w żadnym wypadku nie są potrzebne w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Analiza Finansowa dla Sp. z o.o. może być wykonana przez każde przedsiębiorstwo - nie tylko spółki z o.o. .


Korzyści z Analizy Finansowej dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią

Arkusz kalkulacyjny został uproszczony tak by stał się jeszcze bardziej czytelny.

Największe zmiany zostały wprowadzone w arkuszu kalkulacyjnym, który został podzielony na 6 kart :

 • bilans

 • rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

 • rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

 • dodatkowe dane

 • wskaźniki - rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny

 • wskaźniki - rachunek zysków i strat wariant porównawczy


Bilans oraz rachunek zysków i strat (w obu wariantach) zostały przygotowane zgodnie ze wzorem Ministerstwa Finansów dla składania sprawozdań finansowych. W związku z powyższym - każda osoba będzie mogła sporządzić Analizę Finansową swojego przedsiębiorstwa czy też kontrahenta lub konkurencji w oparciu o Sprawozdanie Finansowe spółki bez konieczności posiadania jakiejkolwiek dodatkowej wiedzy z działu rachunkowości.

Jak łatwo się domyśleć - aby wykonać podstawową Analizę Finansową - wystarczy wprowadzić dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat do arkusza kalkulacyjnego.

Należy jedynie pamiętać aby wypełnić odpowiedni rachunek w zależności w jaki sposób zostało przygotowane sprawozdanie finansowe.

Kolejną nową funkcjonalnością są kolumny z porównaniami okres do okresu (bieżący z poprzednim) zarówno kwotowo jak i procentowo. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można porównać co uległo poprawie a co pogorszeniu i to w jakim stopniu.

Dzięki nowemu podziałowi arkusza kalkulacyjnego tak naprawdę otrzymują Państwo dwa narzędzia :
1. Analizę Finansową
2. Sprawozdanie Finansowe

Odpowiednie kolumny w bilansie jak i rachunku zysku i strat (w obu wariantach) są automatycznie podliczane, co daje Państwu dodatkowe narzędzie weryfikacyjne poprawności sporządzenia oraz publikacji sprawozdania finansowego.

Co dokładnie zawiera Analiza Finansowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią

Całość produktu - Analiza Finansowa Sp. z o.o. składa się z Arkusza kalkulacyjnego - Excel - w którym wykonywana jest cała Analiza Finansowa

Pamiętaj!
Analiza Finansowa Sp. z o.o. jest opracowaniem elektronicznym - otrzymujesz pliki na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Do jego prawidłowego działania niezbędne jest posiadanie zainstalowanego na komputerze pakietu biurowego (np. MS Office, OpenOffice)

Wykaz wskaźników ujętych w Analizie Spółki z o.o.

wskaźnikowa

Wskaźniki płynności

 1. Płynność bieżąca
 2. Płynność szybka
 3. Płynność gotówki
 4. Nadwyżka finansowa do zobowiązań krótkoterminowych
 5. Nadwyżka finansowa do sprzedaży
 6. Nadwyżka finansowa do zysku netto
 7. Należności terminowe do zobowiązań terminowych
 8. Nadwyżka finansowa operacyjna do odsetek
 9. Nadwyżka finansowa operacyjna do kosztów finansowych
 10. Nadwyżka finansowa operacyjna do kosztów finansowych i zobowiązań krótkoterminowych
 11. Udział majątku obrotowego netto w aktywach
Wskaźniki rotacji majątku
 1. Rotacja aktywów
 2. Rotacja majątku trwałego
 3. Rotacja majątku obrotowego
 4. Rotacja gotówki
 5. Rotacja należności
 6. Rotacja zapasów
 7. Rotacja towarów

Wskaźniki rotacji majątku w dniach
 1. Rotacja majątku obrotowego w dniach
 2. Gotówka do sprzedaży w dniach
 3. Należności do sprzedaży w dniach
 4. Należności przeterminowane do sprzedaży w dniach
 5. Zapasy do sprzedaży w dniach
 6. Zapasy materiałów do sprzedaży w dniach
 7. Produkcja nie zakończona do sprzedaży w dniach
 8. Produkty gotowe do sprzedaży w dniach
 9. Towary do sprzedaży w dniach
 10. Zapasy materiałów do zużycia materiałów w dniach
Wskaźniki rotacji kapitału
 1. Rotacja kapitału własnego
 2. Rotacja kapitału stałego
 3. Rotacja zobowiązań krótkoterminowych
 4. Rotacja kredytów i pożyczek krótkoterminowych
 5. Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług
 6. Rotacja zysku netto

Wskaźniki rotacji kapitału w dniach
 1. Rotacja zobowiązań krótkoterminowych w dniach
 2. Rotacja kredytów i pożyczek krótkoterminowych w dniach
 3. Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach
 4. Rotacja zobowiązań z tytułu podatków w dniach
 5. Rotacja zobowiązania wobec ZUS w dniach
 6. Rotacja zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w dniach
 7. Rotacja zobowiązań wekslowe w dniach
 8. Rotacja zobowiązań z tyt. funduszy specjalnych w dniach
 9. Rotacja zobowiązań z tytułu rezerw i rozliczenia międzyokresowe w dniach

Wskaźniki struktury kapitałowej
 1. Zobowiązania ogółem do pasywów ogółem
 2. Zobowiązania ogółem do kapitału własnego
 3. Zobowiązania ogółem do kapitału stałego
 4. Zobowiązania długoterminowe do pasywów ogółem
 5. Zobowiązania długoterminowe do kapitału własnego
 6. Zobowiązania długoterminowe do kapitału stałego
 7. Zobowiązania krótkoterminowe do pasywów ogółem
 8. Zobowiązania krótkoterminowe do kapitału własnego
 9. Zobowiązania krótkoterminowe do kapitału stałego
 10. Kapitał obrotowy netto do pasywów ogółem
 11. Kapitał obrotowy netto do kapitału własnego
 12. Kapitał obrotowy netto do kapitału stałego
 13. Udział pożyczek i krótkoterminowych kredytów bankowych w zob. krótkoterminowych
 14. Udział zob. z tytułu dostaw i usług w zob. krótkoterminowe
 15. Udział zob. wobec budżetów w zob. krótkoterminowych

Wskaźniki struktury majątkowej
 1. Majątek trwały do aktywów ogółem
 2. Rzeczowe składniki majątku trwałego do aktywów ogółem
 3. Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
 4. Finansowe składniki majątku trwałego do aktywów ogółem
 5. Majątek obrotowy do aktywów ogółem
 6. Zapasy do aktywów ogółem
 7. Zapasy materiałów do aktywów ogółem
 8. Produkcja nie zakończona do aktywów ogółem
 9. Zapasy produktów gotowych do aktywów ogółem
 10. Zapasy towarów do aktywów ogółem
 11. Należności do aktywów ogółem
 12. Środki pieniężne i pap. wart do aktywów ogółem
 13. Udział rzeczowych składników majątku trwałego w majątku trwałym
 14. Udział wartości niematerialnych i prawnych w majątku trwałym
 15. Udział finansowych składników majątku trwałego w majątku trwałym
 16. Udział zapasów w majątku obrotowym
 17. Udział zapasów materiałów w majątku obrotowym
 18. Udział produkcji nie zakończonej w majątku obrotowym
 19. Udział zapasów produktów gotowych w majątku obrotowym
 20. Udział zapasów towarów w majątku obrotowym
 21. Udział należności w majątku obrotowym
 22. Udział środków pieniężnych i krótkoterminowych term pap. wart. w majątku obrotowym

Wskaźnik struktury kapitałowo-majątkowej
 1. Kapitał własny do aktywów ogółem
 2. Kapitał własny do majątku trwałego
 3. Kapitał stały do aktywów ogółem
 4. Kapitał stały do majątku trwałego
 5. Kapitał obrotowy netto do aktywów

Wskaźnik efektywności pracy i wartości dodanej
 1. Udział wartości dodanej w sprzedaży
 2. Wydajność pracy
 3. Techniczne uzbrojenie pracy
 4. Średnia płaca
 5. Sprzedaż na zatrudnionego
 6. Udział płac w kosztach ogółem
 7. Udział zysku netto w wartości dodanej
 8. Udział amortyzacji w wartości dodanej
 9. Udział podatku dochodowego w wartości dodanej
 10. Udział płac w wartości dodanej
 11. Udział usług obcych w wartości dodanej
 12. Udział kosztów finansowych w wartości dodanej

Wskaźniki rentowności
 1. Zysk netto do sprzedaży
 2. Zysk netto do aktywów ogółem
 3. Zysk netto do kapitału własnego
 4. Zysk operacyjny do sprzedaży
 5. Zysk operacyjny do aktywów ogółem
 6. Zysk operacyjny do kapitału własnego
 7. Zysk brutto do sprzedaży
 8. Zysk brutto do aktywów ogółem
 9. Zysk brutto do kapitału własnego

Wskaźniki rozwoju
 1. Nadwyżka finansowa do majątku trwałego
 2. Nakłady inwestycyjne do nadwyżki finansowej
 3. Nakłady inwestycyjne do amortyzacji
 4. Nakłady inwestycyjne do aktywów ogółem
 5. Nakłady inwestycyjne do majątku trwałego
 6. Wzrost wydajności pracy do wzrostu płac

Struktura przychodów
 1. Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach
 2. Udział pozostałych przychodów operacyjnych w przychodach
 3. Udział przychodów finansowych w przychodach
 4. Zyski nadzwyczajne do przychodów
 5. Udział przychodów ze sprzedaży produktów
 6. Udział przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów
 7. Udział eksportu w sprzedaży
Struktura kosztów
 1. Udział kosztów finansowych w kosztach
 2. Straty nadzwyczajne do kosztów
 3. Udział kosztów działalności operacyjnej w kosztach
 4. Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach
 5. Udział wartości sprzedanych towarów w kosztach oper.
 6. Udział kosztów wytworzenia produktów w kosztach oper.
 7. Udział kosztów sprzedaży w koszt. operacyjnych
 8. Udział kosztów ogólnego zarządu w koszt. oper.

Dźwignia finansowa
 1. Dźwignia finansowa DF
TAK! Zamawiam: Analizę Spółki z o.o., w cenie: 1439.1 zł z VAT


przez INTERNET
 1. Wypełnij krótki formularz
 2. Na e-mail otrzymasz fakturę proforma
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata,
- karta - natychmiastowa wysyłka

przez FAX
 1. Pobierz druk zamówienia
 2. Wydrukuj, wypełnij
 3. Odeślij pod numer
  faxu 17 283 24 24
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata

przez TELEFON
Zadzwoń pod numer:
801 022 300
w godzinach 9-16
Możliwe formy płatności:
- przelew - przedpłata


Słowa kluczowe dla produktu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, analiza spółki z o.o., analiza spółki, analiza sp zoo, analiza sp. z o.o., analiza sp z oo, analiza finansowa,